PORTADA
Des de l’any 2.005 fins el mes de març de 2.015 Espai Jurídic ha estat un despatx d'advocats especialitzat en l’àmbit del Dret de Successions. Durant aquests deu anys, hem vingut prestant als nostres clients un assessorament successori integral i de qualitat que ens ha convertit en un despatx de referència en aquesta matèria.

Espai Jurídic sempre ha estat un despatx proper, compromès i sensible als canvis socials, per això no hem parat d’evolucionar, prestant cada vegada als nostres clients i als despatxos i professionals col·laboradors serveis de major complexitat i d’aportació de més valor afegit. En aquest sentit, hem treballat en la planificació patrimonial des d’un punt de vista tant civil com fiscal, tenint en compte, en primer lloc, l’interès familiar des d’una perspectiva a mig i a llarg termini. També hem treballat en la protecció de la gent gran i les persones discapacitades i , en els darrers anys hem intervingut amb entusiasme i professionalitat en el nombre creixent d’herències amb algun element d’estrangeria.

Al seu torn, els professionals que han integrat Espai Jurídic tampoc no han parat de créixer i són remarcables les seves aportacions en l’àmbit jurisdiccional i l’ acadèmic, així com en la formació d’altres professionals interessats en aquesta especialitat successòria.

A partir de 2014 va fer-se evident que si Espai Jurídic volia continuar creixent i prestar als nostres clients els serveis de qualitat cada cop més complexos i interdisciplinaris que aquests ens demanàvem, necessitàvem augmentar significativament la nostra dimensió i poder comptar amb les aportacions d’altres professionals del dret. És per això que a primers de 2.015, per tal de donar sortida a aquestes necessitats, vàrem acordar incorporar-nos al prestigiós despatx CEL ABOGADOS.

CEL ABOGADOS , despatx amb 30 anys d’història, compta amb professionals de reconegut prestigi en quasi totes les branques del Dret i presta als seus clients un servei multidisciplinari de qualitat, amb un estil d’exercir la professió que s’escau a la perfecció amb la manera de fer d’ESPAI JURIDIC.

Amb CEL ABOGADOS compartim una mateixa manera d'entendre la professió d’advocat.

A CEL ABOGADOS els professionals que fins ara hem estat ESPAI JURIDIC hem trobat el nostre millor complement, de tal manera que ara ja des de CEL ABOGADOS tenim aquells elements que consideràvem necessaris per tal de continuar la nostra evolució cap a una millor prestació dels nostres serveis integrals en l’àmbit successori.

A tots als qui heu confiat fins ara en ESPAI JURIDIC volem donar-vos les gràcies. Restem a la vostra disposició a CEL ABOGADOS.


Ramon Pratdesaba, fundador d’ESPAI JURIDIC, soci de CEL ABOGADOS.

Abril de l’any 2.016